De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

A tot Z (FAQ's)

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Limburg gaat klimaatneutraal, met beeld van een blauwe lucht met wolken

Duurzame groepsaankopen

Sinds enkele jaren worden in onze provincie heel wat groepsaankopen georganiseerd rond duurzame producten en diensten (bijvoorbeeld zonnepanelen, groene stroomcontracten, …). Daarbij komt het provinciebestuur vaak ook mee in beeld via het provincielogo, een citaat, een foto, … Dat lokt af en toe ongeruste reacties en kritische vragen uit. Natuurlijk fijn om vast te stellen dat er zoveel wakkere Limburgers zijn. Maar ook jammer, omdat het soms zorgt voor onnodige frustraties. Om de meest voorkomende misverstanden uit de wereld te helpen, zetten we hier graag een aantal zaken voor jou op een rijtje.

 • De provincie Limburg organiseert tot nader order zélf geen groepsaankopen voor het grote publiek. Wij doen dit enkel bij gelegenheid voor gemeentebesturen.
 • Wel vinden wij groepsaankopen een goed instrument om de Limburgers op een betaalbare manier toegang te geven tot duurzame goederen en diensten. Daarom helpen wij groepsaankopen van derden promoten als zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet een groepsaankoop:
  • inhoudelijk nauw aansluiten bij de klimaatdoelstellingen van de provincie en die doelstellingen in de communicatie meenemen
  • met voldoende betrouwbaarheid, professionaliteit en kwaliteitsgaranties georganiseerd worden
  • voldoende duidelijk zijn voor de burger wat betreft de aangeboden producten en diensten, voorwaarden en werkwijze. En ook over de rol van de provincie Limburg in de groepsaankoop
  • een degelijke opvang organiseren van vragen en probleemmeldingen, minstens per telefoon en e-mail en minstens tijdens de normale kantooruren. Klachten van gemeentebesturen moeten apart worden gemeld aan de contactpersoon bij het provinciebestuur.
  • de markt activeren zonder verstorend, discriminerend of bevoordelend te zijn
  • bij voorkeur exclusief en voor het ganse grondgebied van de provincie Limburg georganiseerd worden.
 • De provincie Limburg behandelt vragen tot ondersteuning door organisatoren van groepsaankopen op gelijke voet. Zij engageert zich ten opzichte van iedere organisator die voldoet aan de hogervermelde voorwaarden tot:
  • het toestaan van het gebruik van het klimaatlogo en het algemene logo "i.s.m. de provincie Limburg" voor de loopduur van de campagne
  • het promoten van de groepsaankoop via diverse kanalen die de provincie ter beschikking heeft, en die geen mogelijke conflicten  of overbelasting met zich meebrengen
  • het inlichten van de Limburgse gemeentebesturen omtrent de groepsaankopen
  • het signaleren van eventuele overlappen of gevoeligheden waar de provincie weet van heeft.
 • De provincie geeft aan de organisatoren geen opdracht(en), subsidies of andere voordelen, dit om een maximale korting voor de burger te garanderen aan een minimale kost voor de overheid.
 • De provincie probeert naar beste vermogen de communicatie en dienstverlening naar de burger of andere doelgroepen te bewaken. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de communicatie van de organisator, voor de keuze van de leverancier van de producten of diensten die onderwerp zijn van de groepsaankoop,  noch voor gebreken aan deze goederen of diensten. Voor al deze zaken blijven de organisator en/of leverancier verantwoordelijk. De provincie kan enkel in uitzonderlijke gevallen een beperkte bemiddelende rol opnemen.

Indien je toch jouw vragen of bedenkingen hierboven niet beantwoord vindt, kun je contact opnemen met David Michiels via david.michiels@limburg.be of 011 23 83 32.Schrijf je in voor de klimaatnieuwsbrief met praktische tips en interessante initiatieven.

Limburg gaat klimaatneutraal - Lokale klimaatprojecten
naar het online platform Limburg in cijfers

Nieuws

vrijdag, 07 december 2018
Al Gore en Ignace Schops samen in Berlijn (2018).
De draagkracht van onze planeet staat onder druk en we verliezen snel onze comfortzone. De gevaarlijke gevolgen van de klimaatverandering hebben een steeds grotere impact op ons leven! Welke zijn de...
dinsdag, 16 oktober 2018
Groepsfoto met de vertegenwoordigers van de Hasseltse scholen Basisschool Lyceum Hasselt, basisschool KIDS en de stedelijke basisscholen van Spalbeek en Kuringen t.g.v. de ondertekening van het klimaatcharter
Basisschool Lyceum Hasselt, basisschool KIDS en de stedelijke basisscholen van Spalbeek en Kuringen ondertekenden met veel goesting het klimaatcharter en gaan samen met de stad Hasselt en MOS de komende...
dinsdag, 16 oktober 2018
kinderen van diverse origine in de natuur
Alle klassen van het vierde of vijfde leerjaar van Alken kregen een mysterieuze gecodeerde uitnodiging in hun klas. Na het vertalen van de brief bleek dat zij op donderdag 27 september werden verwacht...