De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
LSX

Functionerings- en evaluatiegesprekken (FGEG)

De doelstelling van deze opleiding is om leidinggevenden de noodzakelijke vaardigheden te laten verwerven om medewerkers aan te sturen en constructief feedback te geven en om verbeterpunten motiverend te formuleren en te begeleiden.

We bespreken de verschillende onderdelen van functionerings- en het evaluatiegesprekken, van voorbereiding tot nazorg en met aandacht voor:

 • het nut van FGEG voor medewerkers, leidinggevenden en de organisatie
 • de eigenschappen van FGEG
 • assertiviteit
 • normen, doelstellingen en actieplannen
 • een functioneringsgesprek voorbereiden
 • een functioneringsgesprek voeren
 • een evaluatiegesprek voorbereiden
 • een evaluatiegesprek voeren
 • nazorg.

Methodiek

Wij benaderen de opleiding zeer praktijkgericht met als expliciet leerdoel het bereiken van een effectieve gedragswijziging van de deelnemers in hun dagelijks functioneren en communiceren.

Tijdens de opleiding beperken we de theorie tot het noodzakelijke. Wij willen de deelnemers modellen en structuren aanreiken die hen in staat stellen om hun nieuw verworven of verbeterde vaardigheden te kaderen, maar geen zware theoretische achtergronden verschaffen over de besproken onderwerpen.

We geven heel concrete ‘handvaten’ op gespreksniveau zodat de drempel naar het praktisch toepassen van de leerinhouden zo laag mogelijk wordt gehouden.

Concreet betekent dit dat we ongeveer ¾ van de opleidingstijd besteden aan voorbeelden en oefeningen en aan de toetsing van de theorie aan de praktijk in de lokale besturen en bij de deelnemers.

Docent: Els Ory van Impact nv

Wanneer
Dinsdag, 18 december 2018

van 9.00 tot 16.00 u.

Waar

Provinciehuis - Kempenzaal, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

Doelgroep

L

eidinggevenden die medewerkers moeten aansturen en evalueren.

Prijs

300,00 euro per deelnemer

Meer info

 • Inschrijven via martine.geurden@plotlimburg.be. Vermeld
  • de naam van de deelnemer.
  • de naam van de werkgever
  • het e-mailadres voor facturatie
  • datum van deelname.
 • De opleiding vindt plaats zodra er 8 deelnemers zijn ingeschreven, geef duidelijk op welke dag je wilt deelnemen (maandag 10 december of dinsdag 18 december, telkens van 9.00 tot 16.00 u.).