De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
LSX

Masterclass Onteigeningsdecreet

Op 24 februari 2017 bekrachtigde de Vlaamse Regering het Vlaams Onteigeningsdecreet, dat eerder door het Vlaams Parlement unaniem werd goedgekeurd. Tot dan waren immers federale wetten over onteigening van toepassing, waarvan sommigen nog stamden uit de vroege 19de eeuw.

Aansluitend bij het Onteigeningsdecreet keurde de Vlaamse Regering op 27 oktober 2017 het uitvoeringsbesluit goed dat een aantal praktische modaliteiten bij de werking van het Onteigeningsdecreet regelt. Bij publicatie in het Belgisch Staatsblad op 12 januari 2018 werd zowel het onteigeningsdecreet als het uitvoeringsbesluit vanaf 1 Januari 2018 van kracht.

Tijdens deze masterclass staan we stil bij de praktische modaliteiten van dit decreet en wordt aan de hand van concrete cases en rechtspraak stil gestaan bij de uitvoering ervan. 

Doel is om aan de hand van concrete en herkenbare voorbeelden van elkaar en de aanwezige experten te leren

Wanneer
Vrijdag, 29 november 2019

van 9 tot 12 u.

Waar

Universiteit Hasselt, Campus Hasselt (Oude Gevangenis), Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt

Doelgroep

We richten ons specifiek tot de lokale en provinciale overheid, meer bepaald tot mandatarissen, leidinggevenden en medewerkers die vandaag al actief in aanraking komen met onteigeningen.

Prijs

100,00 euro incl. btw, hand-outs en koffiepauze

Organisator

UHasselt School of Expert Education

Meer info