De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
LSX

Opstellen van nota en besluit

De meeste burgers lezen een besluit dat hen aanbelangt kritisch. Aan een besluit zijn ook juridische gevolgen gekoppeld. Daarom is het van belang om een goede nota en besluitvorming op te maken, gesteund op de juiste argumenten en in een begrijpelijke taal.

De specifiek ambtelijke component  leert men meestal niet in een algemeen vormende opleiding, maar op de werkvloer. En daar grijpt men vaak terug naar voorgaande voorbeelden. Toch is het goed om regelmatig na te gaan of we nog wel goed bezig zijn. Volstaat het om te verwijzen naar een wet of decreet? Mogen we kort beschrijven waar die wet of decreet over handelt, zodat een leek de inhoud sneller kan plaatsen? Zijn er “dwingende” componenten in een nota en besluit? Moeten we een vakjargon gebruiken? Tal van vragen, die in deze basisopleiding aan bod komen.

Programma en aanpak

Voormiddag: theorie (4 u.)

 • begripsafbakening notulen/besluit/beslissing
 • inhoud van notulen (zowel CBS als gemeenteraad)
 • inhoud van een besluit: opschrift - aanhef (verschillende onderdelen, met aandacht voor toepasselijke rechtsregels)  - dispositief (inhoud van de artikels)
 • opmaak van een besluit: 'klassieke opmaak' (gelet op, overwegende dat, gezien...) versus 'gerubriceerde' opmaak (opmaak in rubrieken)
 • motivering van beslissingen (zowel van individuele als van reglementaire besluiten)
 • structuur en opbouw van een reglement

Namiddag: praktijk (3 u.)

 • Aan de hand van op voorhand ingediende besluiten van de deelnemers,  toetsen we de theorie aan de praktijk en bespreken we kritisch enkele van deze besluiten. We geven suggesties voor verandering mee.

Aanpak

Om interactief te kunnen werken, laten we maximaal 20 deelnemers toe in de opleiding. We verwachten van elke deelnemer een actieve inbreng, onder andere door het op voorhand en tijdig inzenden van een zelf opgestelde nota of besluit.

Begeleiding: Wouter De Cock, auditeur Raad van State

Wanneer
Dinsdag, 13 november 2018

van 9.00 tot 16.00 u.

Waar

Provinciehuis - Haspengouwzaal 1, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

Doelgroep

Iedereen die nota's en besluiten opstelt.

Prijs

85,00 euro/per deelnemer (broodjeslunch inbegrepen)

Organisator

LSX (Limburg School for Excellence) i.s.m. Audit Vlaanderen

Meer info

 • Inschrijven via een e-mail naar martine.geurden@plotlimburg.be. Vermeld duidelijk:
  • de naam van de werkgever
  • de deelnemer(s)
  • het e-mailadres waarnaar de factuur gestuurd mag worden.
 • De werkgever ontvangt een factuur na afloop van de studiedag.
 • Je moet je bij aankomst registreren, hou dus jouw identiteitskaart klaar.