De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...
LSX

De kwetsbaarheid van het budgetbeheerproces: identificeer risico’s op onregelmatigheden en mogelijke beheersmaatregelen

De kwetsbaarheid van het budgetbeheerproces: identificeer risico’s op onregelmatigheden en mogelijke beheersmaatregelen.

Audit Vlaanderen voerde meerdere forensische audits over het thema "budgetbeheer" uit en stelde vast dat het budgetbeheer een zeer kwetsbaar proces is.
Audit Vlaanderen voerde daarom van september 2017 tot januari 2019 een thema-audit budgetbeheer uit bij 27 OCMW’s.

Deze audit onderzocht het proces voor de begeleiding van cliënten bij het beheer van hun persoonlijk budget. Audit Vlaanderen evalueerde het proces vanaf de intake door de maatschappelijk werker tot en met de uitstroom van de cliënt en onderzocht ook of er ondersteunende processen waren om het budgetbeheer goed te laten verlopen en om de risico’s te beperken.

Deze workshop is opgebouwd rond de globale vaststellingen uit de thema-audit budgetbeheer.

Voorkennis

Kennis hebben van het verloop van het budgetbeheerproces.

Doel

 • Identificeer tijdens deze workshop van de thema-audit de globale risico’s in het budgetbeheerproces en in de ondersteunende processen.
 • Aan de hand van een casus ontdek je de mogelijke risico’s en beheersmaatregelen in de verschillende fasen van het budgetbeheerproces vanaf de intake tot de eventuele uitstroom van een cliënt.
 • Maak kennis met een werkwijze om de mate van risicobeheersing in jouw eigen budgetbeheerproces in te schatten. Zijn de risico’s in kaart gebracht, dan kiest het bestuur die fases van het proces waarbij het:
  • een werkbare functiescheiding en/of (steekproefsgewijs) toezicht kan inbouwen
  • de monopolieposities van zijn medewerkers doorbreekt
  • een grotere garantie heeft dat onregelmatigheden kunnen worden gedetecteerd of voorkomen.
 • Maak tevens kennis met werkwijzen om mogelijke onrechtmatige betaalverrichtingen in het budgetbeheer te detecteren.

Na deze opleiding ken je:

 • het belang van een duidelijk beleid dat zich weerspiegelt in de verschillende fasen van het budgetbeheerproces
 • het belang van uniformiteit en transparantie met het oog op een gelijke behandeling van elke cliënt
 • het risico van een monopolie positie van een medewerker in het budgetbeheerproces
 • belang van functiescheiding en (steekproefsgewijs) toezicht in het budgetbeheerproces
 • belang van de ondersteunende processen die bijdragen tot een effectieve, efficiënte en kwalitatieve uitvoering van het budgetbeheerproces
 • werkwijzen om de mate van risicobeheersing in de verschillende stappen van het budgetbeheerproces in te schatten en om mogelijke onregelmatigheden te detecteren.

Na deze opleiding kun je:

 • mogelijke risico’s identificeren in het budgetbeheerproces
 • beheersmaatregelen voor mogelijke onregelmatigheden in het budgetbeheerproces beoordelen op efficiëntie en effectiviteit
 • een inschatting maken van de mate van beheersing van de verschillende stappen in het budgetbeheerproces
 • een werkwijze toepassen voor het detecteren van mogelijk onrechtmatige betaalverrichtingen en de resultaten hiervan interpreteren.

Inhoud

 • Inleiding
 • Toelichting opzet thema-audit budgetbeheer
 • Casus over mogelijke risico’s op onregelmatigheden en beheersmaatregelen in de ondersteunende processen en in het eigenlijke budgetbeheerproces
 • Reflectie over budgetbeheerproces in eigen bestuur (+ werkwijze om mate van risicobeheersing zelf in te schatten)
 • Werkwijze voor het detecteren van mogelijk onrechtmatige betaalverrichtingen
 • Toelichting globale vaststellingen thema-audit budgetbeheer
 • Toelichting goede praktijken
 • Afsluitende vragen

Begeleiding

Audit Vlaanderen: auditoren die de thema-audits "budgetbeheer" hebben uitgevoerd en opgevolgd.

Methodiek

Toelichting, casebespreking en groepsdiscussie.

Wanneer
Vrijdag, 10 mei 2019

van 09.00 tot 12.30 u. (Alternatieve datum 24 mei 2019)

Waar

Kempenzaal - Provinciehuis, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

Doelgroep

OCMW-medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het budgetbeheerproces of zicht hebben op het volledige procesverloop van intake tot eventuele uitstroom, bijvoorbeeld diensthoofd sociale dienst, teamverantwoordelijke budgethulpverlening, ... 

Deze workshop richt zich tot medewerkers van OCMW’s waar geen thema-audit budgetbeheer werd uitgevoerd.

Prijs

75,00 euro/per deelnemer

Organisator

LSX (Limburg School for Excellence)

Meer info

Inschrijven via een e-mail naar martine.geurden@plotlimburg.be. Opgeven van:

 • naam werkgever + deelnemer + keuzedatum
 • emailadres voor facturatie. De werkgever ontvangt een factuur na afloop van de studiedag. 

Je moet je bij aankomst registreren in het Provinciehuis, hou dus je identiteitskaart klaar.